Schrijver en voorganger bij uitvaarten

Rondom sterven wegen woorden zwaar. Dat zal iedereen beamen. Voor u, die naar woorden zoekt om dát te zeggen wat u voelt, kan het een geruststelling zijn, te weten dat iemand u die woorden kan aanreiken. Naast tekstueel geef ik ook als voorganger inhoud aan een begrafenis of crematie, die veelal niet religieus van aard is. Mijn volle aandacht gaat er naar uit, dat de door u geuite wensen in een warme herinneringsbijeenkomst worden verwoord en verbeeld. Uiteraard in nauwe samenwerking met de uitvaartverzorger.

Tijdens een herinneringsbijeenkomst is het van grote waarde, de overledene te laten herleven in woorden en symbolieken. In goed overleg met de begrafenisondernemer verzorg ik als spreker de afscheidsceremonie, afgestemd op de levensbeschouwing van de overledene en die van u als nabestaande(n).

Mijn diensten worden veelal gevraagd bij niet-religieuze gelegenheden, wat niet wil zeggen dat ik met mijn christelijke achtergrond geen accenten van religieuze aard wil aanbrengen. Er zijn ook situaties waarin ik samen met een geestelijke voorga. Dan zijn we complementair aan elkaar. Soms vindt de afscheidsplechtigheid plaats in de ambiance van een kerk. Zonder geestelijke. Ook daar kan ik uw voorganger zijn.

De inhoud van de afscheidsceremonie ademt helemaal de sfeer van uw dierbare overledene. Alle markante gegevens die ik bij het intake gesprek van u ontvang, komen op zeer persoonlijke wijze terug in:

  • het welkomstwoord
  • de inleiding van sprekers, symbolieken en muziekstukken
  • het in memoriam, met het accent op de karakterisering
  • het dankwoord
  • de laatste groet

De teksten die ik voor u schrijf/uitspreek leg ik vooraf ter lezing aan u voor. U geeft hierop uw aanvullingen en correcties. Na aanpassing kunnen u en ik er dan van overtuigd zijn, dat wát er tijdens de ceremonie gebracht wordt, geheel in overeenstemming is met de wensen die er zijn.

Memorabel moment

Enige tijd na de begrafenis of crematie wilt u wellicht met een steenhouwer en/of kunstenaar een monument of kunstwerk plaatsen of de as verstrooien op een daarvoor bestemde plek.

U kunt hieraan een memorabel moment verbinden in de zin van een persoonlijk woord, een gedicht, een lied. De teksten voor deze korte ceremonie kan ik voor u schrijven en wanneer u dat wenst, voor u uitspreken. Vooraf en los daarvan, kan ik met u meedenken over de in te graveren tekst op het monument en/of het kunstwerk.

Reacties zijn gesloten.