Gesproken woorden

Geheel in stijl met wat we hebben voorbereid, kan ik in nauwe samenwerking met de uitvaartleider het afscheid in de aula of op een andere locatie ceremonieel voorgaan. De geschreven teksten kan ik daarbij namens de nabestaande(n) uitspreken. Tevens kan ik u terzijde staan op het moment dat u zelf het woord voert.

Reacties zijn gesloten.